Vic – 公務員

Vic – 公務員

"教佢獨家既秘技令我地去彈到每個難位"

導師:Wilson Tang

時光飛逝,數數手指,不經不覺跟Wilson學結他將近一年啦。由無結他知識-> 識睇六線譜-> 再到按chord-> 現在戰戰兢兢咁都彈到全首歌仔,真係好開心。 Wilson會主動問我地有冇困難,更會教佢獨家既秘技令我地去彈到每個難位。平時練歌聽到有問題就即刻糾正我地 (知道...我會記得貼flat,轉chord轉快d,同拉長個尾音...=_="哈哈)。而小組上堂遇到一班好nice的同學仔,大家一齊成長,一齊夾同一首歌,覆歌前又互相加油,好珍惜上堂既一刻!
2016-08-31T12:37:09+08:00